NiTi 12L
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10
NiTi 14L
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch, Lower Jaw 0,35mm 14L
NiTi 16 22L
529.00 E£ 529.00 E£ 529.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Lower Jaw0,41x0,56mm 1622L
NiTi 16 22U
529.00 E£ 529.00 E£ 529.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Upper Jaw0,41x0,55mm 16x22
NiTi 1616L
529.00 E£ 529.00 E£ 529.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch Lower, 0,41x0,41mm
NiTi 1616U
529.00 E£ 529.00 E£ 529.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch Upper, 0,41x0,41 mm
NiTi 16L
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Lower Jaw 0,40mm 16L
NiTi 16U
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Upper Jaw 0,40mm 16U
NiTi 1725L
529.00 E£ 529.00 E£ 529.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Lower Jaw0,43x0,64mm 1725
NiTi 1725U
529.00 E£ 529.00 E£ 529.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Upper Jaw0,43x0,63mm 1725U
NiTi 18L
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Lower Jaw 0,45mm 18L
St 14L
319.00 E£ 319.00 E£ 319.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Remanium ideal arch lower 0,35mm SS14L
St 14U
319.00 E£ 319.00 E£ 319.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Remanium ideal arch upp. 0,35mm SS14U
St 1616L
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Ideal Edgewise Bows Lower Jaw O.41xO.41
St 1616U
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS1616U 10U
St 1725U
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 1725U 10U
St 17x25L
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS17x25L 10U
St 1825U
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 1825U 10U
St 18L
319.00 E£ 319.00 E£ 319.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Ideal Bow Lower Jaw. O,45 mm S18L
St 18U
319.00 E£ 319.00 E£ 319.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Ideal Bow Upper Jaw O.45 mm SS18U
St 1925L
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 1925L 10U
St 1925U
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 1925U 10U
St 20U
319.00 E£ 319.00 E£ 319.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Ideal Bow Upper Jaw. O.5 mm SS20U
St 2125L
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 2125L 10U
St 2125U
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 2125U 10U
Archwire Kit for Selfligating
799.00 E£ 799.00 E£ 799.0 EGP
Archwire Kit for Selfligating
St 1825L
389.00 E£ 389.00 E£ 389.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 1825L 10U
SS18LT
11.00 E£ 11.00 E£ 11.0 EGP
SS Archwire, 018 Lower True
[Unit]St 14U
32.00 E£ 32.00 E£ 32.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 16U
32.00 E£ 32.00 E£ 32.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 18U
32.00 E£ 32.00 E£ 32.0 EGP
Dentaurum
[Unit]SS20U
32.00 E£ 32.00 E£ 32.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 14L
32.00 E£ 32.00 E£ 32.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 16L
32.00 E£ 32.00 E£ 32.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 18L
32.00 E£ 32.00 E£ 32.0 EGP
Dentaurum
[Unit]SS20L
32.00 E£ 32.00 E£ 32.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 12U
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 12L
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 14U
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 14L
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16U
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16L
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 18U
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 18L
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1616U
47.00 E£ 47.00 E£ 47.0 EGP
[Unit]NiTi 1616L
47.00 E£ 47.00 E£ 47.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16 22U
47.00 E£ 47.00 E£ 47.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16 22L
47.00 E£ 47.00 E£ 47.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1725U
47.00 E£ 47.00 E£ 47.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1725L
47.00 E£ 47.00 E£ 47.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1616U
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 16 22U
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1725U
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1825U
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1925U
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1616L
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
[Unit]St 1616L
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 16 22L
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 17x25L
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1825L
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1925L
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 2125L
38.00 E£ 38.00 E£ 38.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi Coated 16
69.00 E£ 69.00 E£ 69.0 EGP
Made in Korea
[Unit]NiTi Coated 16x 22
69.00 E£ 69.00 E£ 69.0 EGP
Made in Korea
NiTi 1825 L
529.00 E£ 529.00 E£ 529.0 EGP
[Unit]NiTi 1825 U
47.00 E£ 47.00 E£ 47.0 EGP
[Unit]NiTi 1825 L
47.00 E£ 47.00 E£ 47.0 EGP
[Unit]Copper NiTi 16x16 Lower Class A
189.00 E£ 189.00 E£ 189.0 EGP
NiTi 1925 L
529.00 E£ 529.00 E£ 529.0 EGP