NiTi 12L
306.00 E£ 306.00 E£ 306.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10
NiTi 14L
306.00 E£ 306.00 E£ 306.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch, Lower Jaw 0,35mm 14L
NiTi 16 22L
374.00 E£ 374.00 E£ 374.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Lower Jaw0,41x0,56mm 1622L
NiTi 16 22U
374.00 E£ 374.00 E£ 374.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Upper Jaw0,41x0,55mm 16x22
NiTi 1616L
374.00 E£ 374.00 E£ 374.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch Lower, 0,41x0,41mm
NiTi 1616U
374.00 E£ 374.00 E£ 374.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch Upper, 0,41x0,41 mm
NiTi 16L
306.00 E£ 306.00 E£ 306.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Lower Jaw 0,40mm 16L
NiTi 16U
306.00 E£ 306.00 E£ 306.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Upper Jaw 0,40mm 16U
NiTi 1725L
374.00 E£ 374.00 E£ 374.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Lower Jaw0,43x0,64mm 1725
NiTi 1725U
374.00 E£ 374.00 E£ 374.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Upper Jaw0,43x0,63mm 1725U
NiTi 18L
306.00 E£ 306.00 E£ 306.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Lower Jaw 0,45mm 18L
St 14L
255.00 E£ 255.00 E£ 255.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Remanium ideal arch lower 0,35mm SS14L
St 14U
255.00 E£ 255.00 E£ 255.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Remanium ideal arch upp. 0,35mm SS14U
St 1616L
306.00 E£ 306.00 E£ 306.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Ideal Edgewise Bows Lower Jaw O.41xO.41
St 1616U
306.00 E£ 306.00 E£ 306.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS1616U 10U
St 1725U
306.00 E£ 306.00 E£ 306.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 1725U 10U
St 17x25L
306.00 E£ 306.00 E£ 306.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS17x25L 10U
St 1825U
306.00 E£ 306.00 E£ 306.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 1825U 10U
St 18L
255.00 E£ 255.00 E£ 255.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Ideal Bow Lower Jaw. O,45 mm S18L
St 18U
255.00 E£ 255.00 E£ 255.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Ideal Bow Upper Jaw O.45 mm SS18U
St 1925L
255.00 E£ 255.00 E£ 255.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 1925L 10U
St 1925U
306.00 E£ 306.00 E£ 306.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 1925U 10U
St 20U
255.00 E£ 255.00 E£ 255.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Ideal Bow Upper Jaw. O.5 mm SS20U
St 2125L
306.00 E£ 306.00 E£ 306.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 2125L 10U
St 2125U
306.00 E£ 306.00 E£ 306.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 2125U 10U
Archwire Kit for Selfligating
633.00 E£ 633.00 E£ 633.0 EGP
Archwire Kit for Selfligating
[Unit]St 14U
26.00 E£ 26.00 E£ 26.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 16U
26.00 E£ 26.00 E£ 26.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 18U
26.00 E£ 26.00 E£ 26.0 EGP
Dentaurum
[Unit]SS20U
26.00 E£ 26.00 E£ 26.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 14L
26.00 E£ 26.00 E£ 26.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 16L
26.00 E£ 26.00 E£ 26.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 18L
26.00 E£ 26.00 E£ 26.0 EGP
Dentaurum
[Unit]SS20L
26.00 E£ 26.00 E£ 26.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 12U
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 12L
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 14U
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 14L
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16U
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16L
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 18U
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 18L
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1616U
37.00 E£ 37.00 E£ 37.0 EGP
[Unit]NiTi 1616L
37.00 E£ 37.00 E£ 37.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16 22U
37.00 E£ 37.00 E£ 37.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16 22L
37.00 E£ 37.00 E£ 37.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1725U
37.00 E£ 37.00 E£ 37.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1725L
37.00 E£ 37.00 E£ 37.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1616U
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 16 22U
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1725U
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1825U
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1925U
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1616L
26.00 E£ 26.00 E£ 26.0 EGP
[Unit]St 1616L
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 16 22L
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 17x25L
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1825L
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1925L
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 2125L
31.00 E£ 31.00 E£ 31.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi Coated 16
51.00 E£ 51.00 E£ 51.0 EGP
Made in Korea
[Unit]NiTi Coated 16x 22
51.00 E£ 51.00 E£ 51.0 EGP
Made in Korea
[Unit]NiTi 1825 U
37.00 E£ 37.00 E£ 37.0 EGP
[Unit]NiTi 1825 L
37.00 E£ 37.00 E£ 37.0 EGP
[Units]Copper NiTi 16x16 Lower Class A
145.00 E£ 145.00 E£ 145.0 EGP