NiTi 12L
199.00 E£ 199.00 E£ 199.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10
NiTi 14L
199.00 E£ 199.00 E£ 199.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch, Lower Jaw 0,35mm 14L
NiTi 16 22L
239.00 E£ 239.00 E£ 239.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Lower Jaw0,41x0,56mm 1622L
NiTi 16 22U
239.00 E£ 239.00 E£ 239.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Upper Jaw0,41x0,55mm 16x22
NiTi 1616L
0.00 E£ 0.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch Lower, 0,41x0,41mm
NiTi 1616U
0.00 E£ 0.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch Upper, 0,41x0,41 mm
NiTi 16L
199.00 E£ 199.00 E£ 199.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Lower Jaw 0,40mm 16L
NiTi 16U
199.00 E£ 199.00 E£ 199.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Upper Jaw 0,40mm 16U
NiTi 1725L
179.00 E£ 179.00 E£ 179.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Lower Jaw0,43x0,64mm 1725
NiTi 1725U
179.00 E£ 179.00 E£ 179.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Upper Jaw0,43x0,63mm 1725U
NiTi 18L
169.00 E£ 169.00 E£ 169.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Lower Jaw 0,45mm 18L
[Unit]NiTi 12U
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 12L
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 14U
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 14L
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16U
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16L
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 18U
0.00 E£ 0.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 18L
0.00 E£ 0.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1616U
0.00 E£ 0.0 EGP
[Unit]NiTi 1616L
0.00 E£ 0.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16 22U
19.00 E£ 19.00 E£ 19.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16 22L
19.00 E£ 19.00 E£ 19.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1725U
0.00 E£ 0.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1725L
0.00 E£ 0.0 EGP
Dentaurum
NiTi 1825 L
419.00 E£ 419.00 E£ 419.0 EGP
[Unit]NiTi 1825 U
0.00 E£ 0.0 EGP
[Unit]NiTi 1825 L
0.00 E£ 0.0 EGP
NiTi 1925 L
419.00 E£ 419.00 E£ 419.0 EGP